เกี่ยวกับเรา

Blog นี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ กระ ฝ้า สาเหตุของการเกิดกระ ฝ้า วิธีป้องกันการเกิดกระ ฝ้า และวิธีรักษากระ วิธีรักษาฝ้าอย่างถูกต้อง อีกทั้งแนะนำสมุนไพรรักษาฝ้า ที่มีผลในการรักษาฝ้าได้อย่างเห็นผล ทุกท่านสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาฝ้ากันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด หากพบว่าข้อมูลใดเข้าข่ายหลอกลวง ทางทีมงานจะลบข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อนึ่ง ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรักษาสิวใน Blog นี้ ได้มาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ไม่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ทางผู้จัดทำ Blog นี้จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีเกิดปัญหาขึ้นกับท่านหลังจากปฏิบัติตามคำแนะนำจาก Blog นี้